Những câu Thành ngữ – Tục ngữ hay về tính cách con người

Những câu thành ngữ – tục ngữ về tính cách con người được ông cha ta truyền đạt nhằm răng dạy con cháu sau này. Dưới đây, Sách Hay 24h sẽ tổng kết những câu thành ngữ tục ngữ hay nhất về tính cách con người. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Bạn đang đọc: Những câu Thành ngữ – Tục ngữ hay về tính cách con người

Tìm hiểu thêm: Tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Tố Hữu

Những câu Thành ngữ - Tục ngữ hay về tính cách con người

>>>>>Xem thêm: Chú tuần lộc mũi đỏ – Truyện tranh VMonkey

1. Khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời.

2. Nói phải củ cải cũng phải nghe.

3. Khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua phép.

4. Mảng không lo, bó không chặt.

5. Không vào hang hổ sao bắt được hổ.

6. Có cứng mới đứng được đầu gió.

7. Chớ thấy sóng cả mà rẽ tay chèo.

8. Thắng không kiêu, bại không nản.

9. Thua keo này, bày keo khác.

10. Công ai nấy chờ, tội ai nấy chịu.

11. Chê của dì, lấy gì làm bữa.

12. Khôn từ trong trứng khôn ra, dại đến già vẫn dại.

13. Khôn dại tại tâm.

14. Khôn nhà, dại chợ.

15. Khôn với vợ, dại với anh em.

16. Khôn ngoan đến cửa quan mới biết.

17. Khôn khi vô sự, thảo khi no lòng.

18. Người khôn dồn ra mặt.

19. Khôn ba năm dại một giờ.

20. Trăm cái khôn dồn một cái dại.

21. Khôn ngoan hiện ra ngoài, què quặt hiện ra chân tay.

22. Làm trai cứ nước hai mà nói.

23. Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho người dại nửa mừng nửa lo.

24. Người khôn đón trước rào sau, để cho người dại biết đâu mà dò.

25. Khôn thì ngoại, gian thì nồng.

26. Khôn ra miệng, dại ra tay.

27. Khôn khéo lấy miệng mà xài, vụng dại lấy vai mà đỡ.

28. Người khôn nói mánh, người dại đánh đòn.

29. Người khôn không nỡ ra đòn, một lời nói nhẹ hãy còn đắng cay.

30. Khôn ngoan chẳng lo nói nhiều, người khôn dù nói nửa điều cũng khôn.

31. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.

32. Khôn làm lại, dại ở chùa.

33. Khôn làm lẽ, khỏe ở mùa.

34. Khôn làm văn tế, dại làm văn bia.

35. Thấy ăn tìm đến, thấy đòn tìm đi.

36. Dại nhất là thổi tù và thứ hai hát giặm, thứ ba thả diều.

37. Già đời còn mang tơi chữa cháy.

38. Bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng.

39 Chó dại có mùa, người dại quanh năm.

40. Khôn sống, mống chết.

41. Khôn ăn người, dại người ăn.

42. Khôn ngoan có nọc.

43. Khôn nên quan, gian nên giàu.

44. Của thế gian đãi người ngoan hiền thiên hạ.

45. Khôn làm cột cái, dại làm cột con,

46. Thằng dại làm hại thằng khôn.

47. Khôn khéo vá may, vụng về cày cấy.

48. Ba năm ở với người đần, chẳng bằng một lúc đứng gần người khôn.

49. Hay thì khen, hèn thì chê.

50. Mẹ hát con khen hay.

51. Cha hát con khen ai chen vô lọt.

52. Khen người thì tốt, giột người thì xấu.

53. Trách mình trước, trách người sau.

54. Gièm nên xấu, khen nên tốt.

55. Cười người ba tháng, ai cười ba năm.

56. Người cười trước, làm chước cho kẻ cười sau.

57. Qua cơn gió cả mới biết cây cứng mềm.

58. Chọn đá thử vàng.

59. Vàng thật sợ chi lửa.

60. Lửa lò thét ngọn, vàng vàng nên trong.

61. Có đứt tay, mới hay thuốc.

62. Chọn vỏ dưa, vỏ dừa phải tránh.

63. Lần trước bị đau, lần sau phải chừa.

64. Có phải mới trải.

65. Trước có vụng rồi sau mới khéo.

66. Có dốt mới khôn.

67. Trước dại sau khôn.

68. Quen tay hay việc.

69. Trăm nghe chẳng bằng một thấy.

70. Trăm hay chẳng bằng tay quen.

71. Cho vàng không bằng trỏ đàng đi luôn.

72. Biết việc trời, muôn đời không khổ.

73. Voi điếc dạn súng.

74. Điếc không sợ súng.

75. Sống lâu biết nhiều sự lạ.

76. Hết cơn hoạn nạn, đến tuần hiển vinh.

77. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.

78. Trời không đóng cửa ai.

79. Non cao cũng có đường trèo, đường dù hiểm nghèo cũng có đường đi.

80. Thật thà là cha quỷ quái.

81. Giàu về hàng nén, chẳng giàu về xén bờ.

82. Những người tính nết thật thà, đi đến đâu cũng được người ta tin dùng.

83. Ăn ngay nói thật, mọi tật cũng lành.

84. Thật thà ma vật không chết.

85. Ta về ta tắm ao ta, dù trong đục ao nhà vẫn hơn.

86. Ngựa quen đường cũ.

87. Chó đen giữ mực.

88. Đánh chết cái nết chẳng chừa.

89. Ở quen thói, nói quen sáo.

90. Thấy có thóc mới cho vay gạo

91. Đo bò làm chuồng.

92. Dòm giỏ bỏ thóc.

93. Chạy buồm xem gió.

94. Làm khi lành để dành khi đau.

95. Chưa giàu đã lo mất trộm.

96. Chưa có vàng đã lo đựng túi.

97. Bới bèo ra bọ.

98. Thánh cũng có khi nhầm.

99. Nhổ cỏ nhổ cả rễ.

100. Ăn cho no, đo cho thẳng.

101. Ăn phải mùi, chùi phải sạch.

102. Cho áo, tiếc dải.

103. Hà tiện mới có, phũ như chó mới giàu.

104. Buôn tàu bán dè không bằng ăn dè hà tiện.

105. Buôn tàu không giàu bằng hà tiện.

106. Còn nước còn tát.

107. Có chí làm quan, có gan làm giàu.

108. Mưu cao chẳng bằng chí dày.

109. Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ.

110. Còn răng nào cào răng ấy.

111. Giữ được người ở, chứ không ai giữ được người đi.

112. Dẫu rằng chí thiển tài hèn, chịu khó nhẫn nại làm nên cơ đồ.

Cảm ơn bạn đọc đã luôn theo dõi và ủng hộ Sách Hay 24h, thân!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *