Category Archives: Uncategorized

Tớ yêu động vật – Truyện tranh VMonkey

  Mời các bé xem truyện tranh TỚ YÊU ĐỘNG VẬT. Đây là 1 câu chuyện nằm trong app VMonkey.   VMonkey là ứng dụng rèn kỹ năng Nghe – Đọc hiểu cho trẻ Mầm non & Tiểu học theo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới, bám sát chuẩn đầu ra cấp Tiểu học. Đồng thời, […]

Đôi bạn đũa lệch – Truyện tranh VMonkey

      Mời các bé xem truyện tranh ĐÔI BẠN ĐŨA LỆCH. Đây là 1 câu chuyện nằm trong app VMonkey.   VMonkey là ứng dụng rèn kỹ năng Nghe – Đọc hiểu cho trẻ Mầm non & Tiểu học theo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới, bám sát chuẩn đầu ra cấp Tiểu học. Đồng […]

Bút màu ảo thuật – Truyện tranh VMonkey

      Mời các bé xem truyện tranh BÚT MÀU ẢO THUẬT. Đây là 1 câu chuyện nằm trong app VMonkey.   VMonkey là ứng dụng rèn kỹ năng Nghe – Đọc hiểu cho trẻ Mầm non & Tiểu học theo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới, bám sát chuẩn đầu ra cấp Tiểu học. […]

Chú tuần lộc mũi đỏ – Truyện tranh VMonkey

      Mời các bé xem truyện tranh CHÚ TUẦN LỘC MŨI ĐỎ. Đây là 1 câu chuyện nằm trong app VMonkey.   VMonkey là ứng dụng rèn kỹ năng Nghe – Đọc hiểu cho trẻ Mầm non & Tiểu học theo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới, bám sát chuẩn đầu ra cấp Tiểu […]

Hai chú dê qua cầu – Truyện tranh VMonkey

  VMonkey là ứng dụng rèn kỹ năng Nghe – Đọc hiểu cho trẻ Mầm non & Tiểu học theo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới, bám sát chuẩn đầu ra cấp Tiểu học. Đồng thời, ứng dụng cũng giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, kỹ […]

Sự tích ngựa vằn – Truyện tranh VMonkey

    VMonkey là ứng dụng rèn kỹ năng Nghe – Đọc hiểu cho trẻ Mầm non & Tiểu học theo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới, bám sát chuẩn đầu ra cấp Tiểu học. Đồng thời, ứng dụng cũng giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, […]

Hoàng tử chim hoàng yến – Truyện tranh VMonkey

  VMonkey là ứng dụng rèn kỹ năng Nghe – Đọc hiểu cho trẻ Mầm non & Tiểu học theo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới, bám sát chuẩn đầu ra cấp Tiểu học. Đồng thời, ứng dụng cũng giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, kỹ […]

Cậu bé Pinocchio – Truyện tranh VMonkey

    VMonkey là ứng dụng rèn kỹ năng Nghe – Đọc hiểu cho trẻ Mầm non & Tiểu học theo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới, bám sát chuẩn đầu ra cấp Tiểu học. Đồng thời, ứng dụng cũng giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, […]

Sự tích hoa cúc trắng – Truyện tranh VMonkey

    Video – VMonkey kể Sự tích hoa cúc trắng   VMonkey là ứng dụng rèn kỹ năng Nghe – Đọc hiểu cho trẻ Mầm non & Tiểu học theo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới, bám sát chuẩn đầu ra cấp Tiểu học. Đồng thời, ứng dụng cũng giúp trẻ phát huy trí […]