Những câu Thành ngữ – Tục ngữ hay về đạo đức

Thành ngữ, tục ngữ về đạo đức sẽ đem lại cho bạn những bài học hay về đạo đức, giúp bạn có thể tự hoàn thiện bản thân tốt hơn!

Những câu Thành ngữ - Tục ngữ hay về đạo đức

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

Việc mình không muốn chớ làm cho ai.

82. Cười người chớ vội cười lâu

Cười người hôm trước hôm sau người cười.

83. Biết thì thưa thì thốt

Không biết thì dựa cột mà nghe.

84. Rượu ngon bất luận be sành

Áo rách khéo vá, hơn lành vụng may.

85. Có bột mới khuấy nên hồ,

Có vôi có gạch mới tô nên nhà.

86. Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.

87. Cơm ăn ba bữa thì cho,

Gạo mượn sét chén, xách mo đi đòi.

88. Người khôn con mắt đen sì,

Người dại con mắt nửa chì nửa thau.

89. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,

Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.

90. Cứ trong đạo lý luân thường

Làm người phải giữ kỷ cương làm đầu.

91. Đò dọc phải tránh đò ngang,

Ngụ cư phải tránh dân làng cho xa.

92. Vàng thì thử lửa thử than,

Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.

93. Ai ơi chớ vội cười nhau

Ngẫm mình cho kỹ trước sau hãy cười.

94. Chì khoe chì nặng hơn đồng,

Sao chì chẳng đúc nên cồng nên chiêng.

95. Làm người phải đắn phải đo,

Phải cân nặng nhe, phải dò nông sâu.

96. Thuyền dời bến nào bến có dời

Khăng khăng quân tử một lời nhất ngôn.

97. Thói thường gần mực thì đen

Anh em bạn hữu phải nên chọn người.

98. Thứ nhất thì tu tại gia

Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.

99. Rượu nhạt uống lắm cũng say,

Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm.

100. Những người béo trục béo tròn,

Ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày.

101. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,

Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.

102. Những người thắt đáy lưng ong,

Vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con.

103. Làm người ăn tối lo mai,

Việc mình hồ dễ để ai đo lường.

104. Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng

Nhụy vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Cảm ơn bạn đọc đã luôn theo dõi và ủng hộ Sách Hay 24h!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *