Ngôi nhà Glendowie House nằm tại Auckland, New Zealand

Ngôi nhà Glendowie House nằm tại Auckland, New Zealand này là một kiến trúc ấn tượng & khá chất của Bossley Architects.

dfbf4cd3b7677397e5e288f282af527a Ngôi nhà Glendowie House nằm tại Auckland, New Zealand

2d1638d0dead500b9c8cdc3461f368f9 Ngôi nhà Glendowie House nằm tại Auckland, New Zealand

9b59aeea0b0ea04e27078b6ce78d629a Ngôi nhà Glendowie House nằm tại Auckland, New Zealand

9e960624f81b07bc5fddd864bb9ebdab Ngôi nhà Glendowie House nằm tại Auckland, New Zealand

8528ddf4b856e5e15ee03c16c43f447f Ngôi nhà Glendowie House nằm tại Auckland, New Zealand

373727 a Ngôi nhà Glendowie House nằm tại Auckland, New Zealand

c53ba807b4f2a299ee14372f9c319466 Ngôi nhà Glendowie House nằm tại Auckland, New Zealand

d3d0eaef0851bc45a6fa1c0e185eefa3 Ngôi nhà Glendowie House nằm tại Auckland, New Zealand

db14fbeee7b3c7d0c239f80340d7cb9d Ngôi nhà Glendowie House nằm tại Auckland, New Zealand

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *