Căn hộ cực xa hoa ở Bosques del Olivo, Mexico

Căn hộ cực xa hoa ở Bosques del Olivo, Mexico này được hoàn thiện bởi Craft Arquitectos vào năm 2012. Cảm giác đầu tiên khi vào trong căn hộ này chính là sự ấm áp và phong cách thật thời trang nhờ vào sự phối hợp khéo léo giữa kết cấu và vật liệu đa dạng trong thiết kế.

Căn hộ cực xa hoa ở Bosques del Olivo, Mexico

Căn hộ cực xa hoa ở Bosques del Olivo, Mexico

Căn hộ cực xa hoa ở Bosques del Olivo, Mexico

Căn hộ cực xa hoa ở Bosques del Olivo, Mexico

Căn hộ cực xa hoa ở Bosques del Olivo, Mexico

Căn hộ cực xa hoa ở Bosques del Olivo, Mexico

Căn hộ cực xa hoa ở Bosques del Olivo, Mexico

Căn hộ cực xa hoa ở Bosques del Olivo, Mexico

Căn hộ cực xa hoa ở Bosques del Olivo, Mexico

Căn hộ cực xa hoa ở Bosques del Olivo, Mexico

Căn hộ cực xa hoa ở Bosques del Olivo, Mexico

Căn hộ cực xa hoa ở Bosques del Olivo, Mexico

Căn hộ cực xa hoa ở Bosques del Olivo, Mexico

Căn hộ cực xa hoa ở Bosques del Olivo, Mexico

Căn hộ cực xa hoa ở Bosques del Olivo, Mexico

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *