Mùa lúa chín, niềm vui và sự vất vả của mẹ ( Mother harvests rice ) I Ẩm Thực Mẹ Làm

0
10

Năm tháng qua đi bao nhiêu vụ mùa đã trôi, bao mồ hôi của mẹ đã đổ. Bao nhiêu niềm vui và sự vất vả đó là những vụ mùa được …

LEAVE A REPLY