Kəndsayağı Əriştənin Hazırlanması | Лапша Азербайджанская | Handmade Noodles Recipe

Əriştə-buğda unundan hazırlanan әrzaq xәmir mәhsuludur. Əriştə hazırlamaqdan ötrü xәmiri kündәlәyir oxlovla yuxayayanda nazik lavaş kimi yayıb, sonra üst-üstә qatlayıb zolaqşәklindә kәsirlәr! Əriştəni sәrib qurutmaqla uzun müddәt saxlamaq mümkündür. Azәrbaycanda Əriştədәn müxtәlif xörәklәr: әriştәli isti duru xörәk, әriştәaşı, әriştәçilov, әriştәplov vә s. hazırlanır. Əriştәaşı bişirmәk üçün әvvәlcәdәn Əriştə kәsilib qurudulur vә sacda qovrulur, sonra qaynar suda bişirilib aşsüzәndәn keçirilir, yağ töküb dәmә qoyulur. Əriştәaşına müxtәlif xuruş da әlavә edilir. Əriştə bir sıra Yaxın Şәrq, Orta Asiya vә Qafqaz xalqları arasında yayılmışdır, Türk yeməyidir. Un, yumurta, yağ və duz qarışığı olan xəmirin, oxlov ilə açılaraq incə lentlər halında kəsilməsi ilə edilən bir növ makarondur.

АзербайджанскаяЛапша́ — макаронные изделия, представляющие собой длинные узкие полосы теста. Страна зарождения продукта — Китай. Изготавливается из муки пшеничной, замешанной на воде. Некоторые сорта могут содержать различные добавки.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *